Na stiahnutie

Odberový materiál

Brožúra – odberový materiál

Pre pacientov

Vyšetrenie PHI – index zdravej prostaty
Vyšetrenie LBC – Liquid Based Cytology
Vyšetrenie NIPT - Tomorrow test
Vyšetrenie TREC | TREC - indikátor stavu imunity

Cenník vyšetrení

Aktuálny cenník laboratórnej diagnostiky

Vyšetrenia podľa špecializácií

Gynekológia
Všeobecné lekárstvo
Gastroenterológia
Diabetológia
Onkológia
Pediatria
Reumatológia
Endokrinológia

Laboratórna príručka

Laboratórna príručka odborov – biochémia, hematológia,imunológia, alergológia, mikrobiológia
Laboratórna príručka odboru patológia (Klinická patológia Prešov, s. r. o. – Diagnostické centrum patológie Prešov)
Prietoková cytometria v diagnostike hematologických ochorení - Prehľad vyšetrení

Formulár

Formulár na podanie sťažnosti